Starszy specjalista / Starsza specjalistka w Zespole Rozwoju i Innowacji

 • Firma: Instytut Badań Edukacyjnych
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2023-03-10

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji, systemu kwalifikacji i rynku pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Zatrudnia ponad 400 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie – głównie socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów, politologów. Nasi eksperci posiadają bogate doświadczenie zawodowe, obejmujące prace badawcze i wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi i biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, agencjach badawczych oraz organizacjach pozarządowych.

 

Obecnie, z uwagi na rozwój Instytutu Badań Edukacyjnych – zwiększającą się skalę działalności, nowe obszary merytoryczne i intensyfikację działalności międzynarodowej – poszukujemy osoby do Zespołu Rozwoju i Innowacji na stanowisko:

Starszy specjalista / Starsza specjalistka
w Zespole Rozwoju i Innowacji
Miejsce pracy: Warszawa

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za rozwijanie nowych projektów krajowych i międzynarodowych, w tym współpracę z partnerami instytucjonalnymi i ekspertami indywidualnymi, jak również będzie brała udział w pracach związanych z przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie/granty i ofert konkursowych/przetargowych usługowych. Dodatkowo Starszy Specjalista będzie odpowiedzialny za współtworzenie działań podnoszących poziom innowacyjności wewnątrz Instytutu.

 

Główne obowiązki:
 • planowanie i koordynacja prac związanych z przygotowywaniem i składaniem ofert przetargowych/konkursowych/usługowych oraz wniosków o dofinansowanie/granty na projekty krajowe i międzynarodowe,
 • samodzielne przygotowywanie treści do części pozamerytorycznych oraz merytorycznych (we współpracy z ekspertami z danego obszaru); oferty i wnioski są najczęściej składane w ramach takich programów jak: Twinning, EuropeAid, FERS, Erasmus+, Horyzont Europa, programy MEiN itp.,
 • monitorowanie ogłaszanych konkursów i przetargów krajowych i międzynarodowych oraz analizowanie ich regulaminów i wytycznych,
 • przygotowywanie oceny potencjalnych możliwości projektowych (rentowność, wykonalność, celowość, potencjał i spójność z priorytetami),
 • inicjowanie i rozwijanie współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi (w języku angielskim) oraz prowadzenie komunikacji mailowej i udział w spotkaniach,
 • aktywne poszukiwanie pomysłów na nowe projekty i źródła finansowania w różnych obszarach działalności Instytutu Badań Edukacyjnych,
 • współtworzenie działań podnoszących poziom innowacyjności wewnątrz Instytutu.
Wymagania:
 • co najmniej 3-4 lata doświadczenia w pozyskiwaniu, realizacji lub rozliczaniu projektów krajowych i/lub międzynarodowych,
 • bardzo dobra znajomość krajowych i międzynarodowych programów współfinansowanych ze środków unijnych, w tym programów przewidzianych w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 oraz zasad ich realizacji,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym w mowie i piśmie (przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych w języku obcym),
 • umiejętność selekcji informacji,
 • proaktywność i umiejętność szukania rozwiązań,
 • wysoki poziom odpowiedzialności za powierzane zadania i samodzielność w ich realizacji,
 • bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność zarządzania przepływem informacji,
 • umiejętność koordynacji prac grupy osób (szczególnie umiejętność zaplanowania procesu przygotowania oferty/wniosku, nadzorowanie zgodności prac z harmonogramem i rozdzielanie zadań),
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • łatwość w pisaniu tekstów i formułowaniu argumentów,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • praktyczna znajomość obsługi pakietu MS Office (w szczególności pakiet biurowy w stopniu zaawansowanym, Excel).
Dodatkowy atut:
 • doświadczenie w przygotowywaniu ofert/wniosków w obszarze edukacji i/lub rynku pracy,
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej, firmach consultingowych lub organizacjach pozarządowych,
 • doświadczenie pozyskiwaniu, realizacji lub rozliczaniu projektów badawczo-rozwojowych,
 • doświadczenie w komercjalizacji wyników badań naukowych.
Oferujemy:
 • pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole, który lubi swoją pracę,
 • elastyczność i samodzielność działania w odniesieniu do zakresu zadań,
 • pracę w instytucie badawczym o długiej tradycji i bogatym doświadczeniu,
 • współpracę z najlepszymi badaczami i ekspertami w swoich dziedzinach,
 • możliwość rozwoju i awansu,
 • pracę w lokalizacji z dobrą, miejską komunikacją,
 • parking pracowniczy,
 • pakiet benefitów, tj. ZFŚS, karta Medicover Sport,
 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego oraz prywatnej opieki medycznej na preferencyjnych warunkach.
Warunki zatrudnienia:
 • wynagrodzenie zasadnicze: 6 600.00-7 000.00 zł brutto w zależności od kwalifikacji (z możliwością wzrostu wynagrodzenia przy bardzo dobrej ocenie pracy),
 • możliwość nagród okresowych za wyniki i osiągnięcia,
 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu,
 • pierwsza umowa na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony.

Informujemy, że po etapie analizy aplikacji, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, którzy zostaną zaproszeni na pierwszy etap rekrutacji, czyli  rozmowy rekrutacyjne online lub w siedzibie Instytutu Badań Edukacyjnych.

Kolejnym etapem procesu rekrutacyjnego będzie przygotowanie przez kandydatów pisemnego zadania związanego ze stanowiskiem pracy opisanym w ogłoszeniu.

APLIKUJ TERAZ