Starszy specjalista

 • Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
 • Lokalizacja: łódzkie
 • Data publikacji: 2023-02-16
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 115676

Warunki pracy

praca biurowa, praca poza siedzibą urzędu, praca w systemie podstawowym, obsługa urządzeń biurowych, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, oświetlenie naturalne i sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, praca na I piętrze.

Zakres zadań

 • Koordynuje pracą zespołu w celu zapewnienia prawidłowej realizacji i terminowości powierzonych zadań.
 • Nadzoruje i koordynuje pracami przy sporządzaniu projektów planów budżetowych i analizy kosztów na wniosek Wydziału Finansów, w celu określenia potrzeb Wydziału, zgodnie z zawartymi umowami na dostawy i usługi dla całego garnizonu łódzkiego.
 • Nadzoruje prawidłowość klasyfikowania rachunków i faktur w koszty zgodnie z klasyfikacją wydatków budżetowych w celu prawidłowego ich zaksięgowania.
 • Nadzoruje opracowywanie zapotrzebowania środków finansowych w zakresie grup 6 i 7 dla całego garnizonu łódzkiego, w celu zapewnienia płynności finansowej.
 • Powadzi ewidencję rachunków i faktur oraz uzgadnia wydatki na podstawie wydruków komputerowych, w celu bieżącej kontroli ponoszonych wydatków i prawidłowości ich klasyfikowania.
 • Prowadzi ewidencję wydatków majątkowych i remontowych, w celu bieżącej kontroli zgodnie z zatwierdzonymi planami inwestycyjno-remontowymi.
 • Prowadzi postępowania przetargowe i nieprzetargowe na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, na dostawę mediów dla potrzeb jednostek Policji garnizonu łódzkiego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansów lub powyżej 1 roku w zarządzaniu zespołem
 • znajomość przepisów prawnych: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości. ustawy Prawo zamówień publicznych
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ