Starszy specjalista

 • Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2023-08-24
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 125921

Warunki pracy

Praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; praca pod presją czasu, praca wiąże się z kontaktem z klientami instytucjonalnymi;


Departament Nadzoru i Kontroli mieści się w Warszawie przy ul. Długiej 38/40; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, przed budynkiem jest podjazd dla
wózków inwalidzkich jedynie na parter.

Zakres zadań

 • Przygotowuje i aktualizuje plany kontroli w ramach KPO, a także na bieżąco analizuje ich wykonanie, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji działań kontrolnych.
 • Przygotowuje dokumentację kontrolną, w celu prawidłowego przygotowania kontroli.
 • Prowadzi kontrole w ramach KPO oraz audyty poprawności danych w systemie teleinformatycznym, w odniesieniu do inwestycji wdrażanych przez Ministerstwo Zdrowia, w celu weryfikacji prawidłowości realizacji KPO.
 • Koordynuje kontrole i audyty zewnętrzne, przeprowadzane w Ministerstwie Zdrowia, w odniesieniu do działań w ramach KPO, w celu prawidłowej realizacji programu.
 • Prowadzi monitoring oraz sprawozdawczość z realizacji reform i z realizacji inwestycji - sprawozdawczość z utrzymania kamieni milowych i wskaźników po ich osiągnięciu, w celu samokontroli działań Instytucji Odpowiedzialnej za Reformy i Instytucji Odpowiedzialnej za Inwestycje.
 • Uczestniczy, adekwatnie do potrzeb, w innych kontrolach prowadzonych przez DNiK, w celu ich prawidłowej realizacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z prowadzeniem kontroli/audytu
 • Wiedza z zakresu kontroli / audytu
 • Myślenie analityczne
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • J. angielski - średniozaawansowany w mowie i piśmie
 • Znajomość systemu ochrony zdrowia
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Przeszkolenie z zakresu audytu i kontroli
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • WIELTON S.A.

  Audytor wewnętrzny

  łódzkie

  Twoje zadania: przeprowadzanie audytów wewnętrznych zgodnie z rocznym planem audytu w obszarze finansowym i operacyjnym w Grupie Wielton, na terenie spółek Grupy w kraju i za granicą, weryfikacja sporządzonych sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami...

  Data dodania: 2023-09-18

  poznaj szczegóły
 • Kronospan Polska Sp. z o.o.

  Audytor Wewnętrzny

  zachodniopomorskie

  Miejsce pracy: Szczecinek Zakres obowiązków: Planowanie i przeprowadzanie przekrojowych audytów wewnętrznych (kompleksowy przegląd stanu i działalności spółek grupy, również poza granicami kraju), Dokonywanie audytów tematycznych – planowanych i ad-hoc,...

  Data dodania: 2023-09-15

  poznaj szczegóły
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

  Audytor wewnętrzny

  mazowieckie

  Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - budynek z platformą dla wózków inwalidzkich, - w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych, - brak...

  Data dodania: 2023-09-15

  poznaj szczegóły