Starszy specjalista

 • Firma: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2023-09-01
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126400

Warunki pracy • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe – 1-3 w miesiącu
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • bierze udział w pracach związanych z obszarami wsparcia UE w dziedzinach pozostających w kompetencjach Wydziału, takich jak przedsiębiorczość, innowacyjność, działalność badawcza, rozwojowa i innowacyjna (BRI) w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i innych instrumentów wsparcia w wymiarze krajowym i regionalnym,
 • aktualizuje i formuje propozycje zmian w dokumentach strategicznych w zakresie kompetencji Wydziału, w szczególności w obszarach przedsiębiorczość, innowacyjność, BRI,
 • bierze udział w koordynacji zarządzania i wdrażania programów w obszarach wsparcia UE w dziedzinach pozostających w kompetencjach Wydziału (w tym opiniuje lub przygotowuje projekty dokumentów programowych i strategii, opiniuje i zatwierdza kryteria wyboru projektów w ww. obszarach poszczególnych programów),
 • rozwiązuje kwestie problemowe związane z bieżącym wdrażaniem programów i instrumentów wsparcia zgodnie z kompetencjami Wydziału,
 • bierze udział w posiedzeniach Komitetów Monitorujących wybranych programów jako przedstawiciel Departamentu oraz przygotowuje materiały dotyczące tych programów,
 • przygotowuje materiały w związku z udziałem przedstawicieli Ministerstwa w spotkaniach i posiedzeniach krajowych/ międzynarodowych dot. wsparcia w obszarach takich jak przedsiębiorczość, innowacyjność, BRI.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze funduszy unijnych lub polityk publicznych w co najmniej jednej z dziedzin: przedsiębiorczość, innowacyjność, BRI
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • Wiedza z zakresu wdrażania funduszy unijnych,
 • Wiedza z zakresu co najmniej jednej z dziedzin: przedsiębiorczość, innowacyjność, BRI,
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne, wystąpienia publiczne
 • Umiejętność obsługi komputera w tym umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel.
 • Niepracowanie lub niepełnienie służby zawodowej w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

  Główny specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób...

  Data dodania: 2023-09-28

  poznaj szczegóły
 • Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Główny specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Praca w terenie Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Zagrożenie korupcją Permanentna...

  Data dodania: 2023-09-28

  poznaj szczegóły
 • Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

  Główny specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

  Data dodania: 2023-09-28

  poznaj szczegóły