Starszy specjalista

 • Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2023-11-02
Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129529

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- praca pod presją czasu z uwagi na terminowość spraw,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- budynek dostosowany architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych.


 

Zakres zadań

 • ma następujące zadania:
 • Przygotowuje oraz weryfikuje materiały planistyczne niezbędne do opracowywania budżetu w szczególności w układzie zadaniowym w obszarze dysponenta części 15 Sądy Powszechne oraz części 37 Sprawiedliwość.
 • Opracowuje i przygotowuje materiały dotyczące sprawozdawczości budżetowej w szczególności w układzie zadaniowym w obszarze dysponenta części 15 Sądy powszechne oraz części 37 Sprawiedliwość.
 • Przygotowuje cykliczne analizy i raporty w zakresie wybranej grupy wydatków sądów powszechnych.
 • Przygotowuje projekty pism w zakresie zadań dotyczących planowania budżetu oraz wykonania planu finansowego, w szczególności w układzie zadaniowym w obszarze dysponenta części 15 Sądy powszechne oraz części 37 Sprawiedliwość.
 • Opracowuje materiały pomocnicze, raporty i zestawienia w zakresie właściwości Wydziału, w tym w szczególności dotyczące celów i mierników dla potrzeb budżetu zadaniowego.
 • Współpracuje z jednostkami podległymi oraz nadzorowanymi, dla których dysponentem części jest Minister Sprawiedliwości w zakresie zadań dotyczących planowania budżetu oraz wykonania planu finansowego, w szczególności w układzie zadaniowym - w obszarze części 15 Sądy powszechne i części 37 Sprawiedliwość.
 • Wprowadza zmiany dotyczące planu finansowego w układzie zadaniowym do Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości w obszarze części 15/01 Ministerstwo Sprawiedliwości.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze rachunkowości lub finansów
 • umiejętność obsługi programu MS Excel
 • umiejętność redagowania pism
 • znajomość zagadnień z obszaru finansów publicznych
 • doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, myślenie analityczne, otwartość na zmiany, pozytywne podejście do klienta, radzenie sobie z presją, umiejętność współpracy, zorientowanie na osiąganie celów
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie finansów publicznych
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

  Główny specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po...

  Data dodania: 2023-11-28

  poznaj szczegóły
 • Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

  Starszy specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy Praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; Praca pod presją czasu; Zagrożenie korupcją; Spiętrzenie zadań z różnych obszarów działania;; Budynek jest dostosowany do potrzeb osób...

  Data dodania: 2023-11-27

  poznaj szczegóły
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

  Główny specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - budynek z platformą dla wózków inwalidzkich, - w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych, - brak...

  Data dodania: 2023-11-24

  poznaj szczegóły