Starszy specjalista

 • Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2023-11-05
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129591

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
 • Zagrożenie korupcją.
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
 • Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm). W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych.    

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrolę wojewódzkich i powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.
 • Przygotowuje projekty decyzji i postanowień Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz ustalania poziomu potrzeby wsparcia w tym w zakresie dostępu do informacji publicznej. Prowadzi postępowania m.in. w zakresie stwierdzania nieważności orzeczeń, ich zmiany, wznawiania postępowań orzeczniczych.
 • Udziela wyjaśnień powiatowym i wojewódzkim zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz innym organom administracji rządowej i samorządowej.
 • Prowadzi szkolenia, w tym przygotowuje materiały pomocnicze i szkoleniowe dla członków wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, dotyczące procedur i standardów postępowania w sprawach orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz ustalania poziomu potrzeby wsparcia.
 • Przygotowuje i opiniuje projekty aktów normatywnych i innych dokumentów dotyczących orzecznictwa i problematyki osób niepełnosprawnych oraz sygnalizuje potrzebę podjęcia inicjatywy legislacyjnej.
 • Reprezentuje Ministra Rodziny i Polityki Społecznej przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawach z zakresu orzecznictwa o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz poziomu potrzeby wsparcia w celu zapewnienia właściwej obsługi prawnej i procesowej przed sądami administracyjnymi i uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych lub w obszarze kontroli
 • ­­Znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • ­­Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • ­Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • ­Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • ­Umiejętność współpracy
 • ­Komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Hirsch Porozell Sp. z o.o.

  Kontroler / Kontrolerka finansowy

  dolnośląskie

  Zakres obowiązków: Przygotowywanie miesięcznych raportów zarządczych zgodnie z zasadami raportowymi Grupy Przygotowywanie budżetu rocznego i prognoz krótkoterminowych (ze wsparciem Zarządu) Raportowanie wyników finansowych oraz innych istotnych KPI do Grupy...

  Data dodania: wczoraj

  poznaj szczegóły
 • NES Global Talent

  Kontroler Finansowy

  mazowieckie

  Zakres obowiązków: Samodzielne przygotowywanie raportów statutowych (P&L, bilans, cash flow) Tworzenie raportów zarządczych (analizy, rekomendacje, podsumowania, odchylenia) Aktywny udział w cyklicznych zamknięciach Sporządzanie raportów na potrzeby...

  Data dodania: 2023-11-28

  poznaj szczegóły
 • Headcount Solutions Polska Sp. z o.o.

  Financial Controller

  mazowieckie

  Our client international design and construction company seeks an experienced Financial Controller. Key Responsibilities Core Finance Ensure general ledger and financial statements are complete and accurate Ensure that payables, receivables, and invoicing...

  Data dodania: 2023-11-28

  poznaj szczegóły