Starszy specjalista

 • Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2024-05-06
Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 136701

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Praca przy komputerze.
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Współuczestniczy w opracowaniu rocznych i kwartalnych niefinansowych rachunków narodowych według sektorów instytucjonalnych w celu uzyskania pełnej sekwencji rachunków narodowych.
 • Współuczestniczy w pracach metodologicznych w celu dostosowania niefinansowych rachunków narodowych wg sektorów instytucjonalnych do standardów międzynarodowych.
 • Bierze udział w opracowywaniu raportów jakości i metadanych w celu wypełnienia wymogów rozporządzenia PE oraz Rady UE.
 • Współuczestniczy w opracowywaniu i aktualizowaniu szczegółowych opisów źródeł danych i metod szacunków dochodu narodowego brutto (DNB).
 • Realizuje opracowania oraz upowszechnia wyniki badań w formie i zakresie wynikającym z Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na dany rok oraz z innych aktów prawnych polskich i UE w celu realizacji zamówień użytkowników danych statystycznych.
 • Bierze udział w przygotowywaniu i wdrażaniu komputerowych metod opracowań związanych z rachunkami narodowymi w celu automatyzacji zestawiania rachunków narodowych.
 • Prowadzi dokumentację ogólną departamentu w celu prawidłowego przechowywania dokumentów zgodnie z instrukcją archiwalną.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2
 • Znajomość zasad prowadzenia badań statystycznych oraz umiejętność analizy wyników
 • Znajomość zasad funkcjonowania statystyki publicznej i jej struktur organizacyjnych
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość standardów klasyfikacyjnych i metodologicznych stosowanych w rachunkach narodowych
 • Umiejętność identyfikacji i pozyskiwania nowych źródeł i form zasilania danymi
 • Myślenie analityczne
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Współpraca
 • Komunikacja
 • Otwartość na zmiany i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Dzielenie się wiedzą
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu ekonomii lub pokrewne
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie biegłym – C1


Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

  Młodszy specjalista

  łódzkie

  Warunki pracy Czynniki uciążliwe: stres związany z terminowym przekazaniem sprawozdań odpowiednim odbiorcom (nieprzekazanie w terminie stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych) Kontakty zewnętrzne: kilka razy dziennie: telefoniczne kontakty ze...

  Data dodania: 2024-05-22

  poznaj szczegóły
 • Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

  Główny specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; presja odpowiedzialności za środki publiczne w ogromnej kwocie; praca pod presją czasu; praca pod presją czasu, wynikającą z często bardzo...

  Data dodania: 2024-05-14

  poznaj szczegóły
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

  Specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe 2. Zagrożenie korupcją 3. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Miejsce i otoczenie...

  Data dodania: 2024-05-08

  poznaj szczegóły