Starszy specjalista

  • Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
  • Lokalizacja: mazowieckie
  • Data publikacji: 2023-01-07
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113279

Warunki pracy


  • budynek w Warszawie przy ul. Długiej 38/40 nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; przed budynkiem jest podjazd dla wózków inwalidzkich jedynie na parter

  • Praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie

  • Stanowisko zagrożone korupcją

  • Obsługa klientów zewnętrznych

  • Praca pod presją czasu

Zakres zadań

  • Monitoruje terminowość składania wniosków o płatność przez beneficjentów oraz weryfikuje wnioski o płatność pod względem wymogów formalno-rachunkowych oraz prawidłowości finansowej, w celu zapewnienia skuteczności i prawidłowości wykorzystania środków w projektach o wartości do 25 mln PLN
  • Realizuje przekazywanie środków płatności i dotacji na rzecz beneficjentów oraz monitoruje przepływy finansowe w ramach poszczególnych projektów, w tym rozliczanie zaliczek oraz dotacji celowych, w celu zapewnienia płynności finansowej projektów
  • Identyfikuje oraz klasyfikuje nieprawidłowości wykryte podczas weryfikacji wniosków o płatność oraz realizacji innych zadań, w celu zapewnienie właściwej ścieżki audytu i kontroli
  • Zarządza informacją o zwrotach środków dokonywanych przez beneficjentów oraz bierze udział w procesie odzyskiwania środków od beneficjentów, w celu zapewnienia właściwego gospodarowania środkami publicznymi
  • Bierze udział w procesie weryfikacji projektów umów o dofinansowanie, kontroli projektów oraz ewaluacji w zakresie finansowym, w celu zapewnienia prawidłowości dokumentacji pod względem finansowym
  • Gromadzi informacje o wynikach swojej pracy w dedykowanych systemach informatycznych, w celu spełnienia wymogów związanych z gromadzeniem informacji o projektach
  • Prognozuje nadchodzące płatności w ramach nadzorowanych projektów, w celu zapewnienia płynności realizacji budżetu
  • Bierze udział w przeprowadzaniu szkoleń dla beneficjentów z finansowych aspektów realizacji projektów, w celu podnoszenia poziomu wiedzy i kompetencji w zakresie funduszy unijnych wśród beneficjentów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego we wdrażaniu funduszy europejskich
  • Wiedza z zakresu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych
  • Znajomość zasad rachunkowości
  • Bardzo dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego
  • Zdolności komunikacyjne
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym w mowie i w piśmie
  • Znajomość analizy ryzyka
  • Znajomość finansów publicznych
  • Zdolność analitycznego myślenia
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

  • Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

    Starszy specjalista

    mazowieckie

    Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe zagrożenie korupcją częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:...

    Data dodania: 2023-01-23

    poznaj szczegóły
  • Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

    Specjalista

    mazowieckie

    Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej...

    Data dodania: 2023-01-16

    poznaj szczegóły
  • Młodzieżowe Biuro Pracy Łódź

    Specjalista ds.refundacji

    łódzkie

    Stała współpraca z pracodawcami, organizacjami zrzeszającymi pracodawców oraz instytucjami i podmiotami rynku pracy w zakresie spraw związanych z kształceniem zawodowym młodocianych i refundacjami.Znajomość zagadnień związanych z postawami rachunkowości...

    Data dodania: 2023-01-14

    poznaj szczegóły