Starszy specjalista

 • Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2023-02-28
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116570

Warunki pracy


 • Biuro Komunikacji mieści się Warszawie przy ul. Miodowej 15 na II piętrze; winda znajduje się w budynku „B”; budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku „B” i „C” jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 • Praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie.

 • Praca wiąże się z permanentną obsługą klientów zewnętrznych i pod presją czasu oraz krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi.

Zakres zadań

 • Prowadzi działalność informacyjną dotyczącą zapewnienia powszechnego dostępu do informacji w zakresie prowadzonych naborów i głównych wydarzeń związanych z realizacją projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich w sektorze ochrony zdrowia oraz z budżetu państwa.
 • Opracowuje i aktualizuje roczne plany działań informacyjnych i promocyjnych, w celu zapewnienia skuteczności i adekwatności działań informacyjnych i promocyjnych oraz zagwarantowania zgodności prowadzonych działań z unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie informacji i promocji.
 • Uczestniczy w procedurze udzielania zamówień publicznych w celu realizacji działań informacyjno-promocyjnych współfinansowanych ze środków europejskich oraz z budżetu państwa.
 • Współpracuje przy tworzeniu, administrowaniu i redagowaniu treści serwisu internetowego Ministerstwa Zdrowia oraz treści do mediów społecznościowych w celu wypracowania i wprowadzenia najlepszych rozwiązań, które będą wykorzystywane przy działaniach promocyjno-informacyjnych.
 • Prowadzi punkty kontaktowe POIiŚ/FEnIKS oraz POWER/FERS w zakresie wsparcia beneficjantów w realizacji obowiązków informacyjno-promocyjnych, w tym również organizuje szkolenia, spotkania, konferencje i webinaria na terenie kraju dla beneficjentów projektów realizowanych w ramach funduszy europejskich oraz z budżetu państwa, w celu przekazywania informacji nt. zasad prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych.
 • Współpracuje merytorycznie z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia oraz podmiotami zewnętrznymi (m.in. z konsultantami krajowymi, ekspertami w danej dziedzinie medycyny) w zakresie pozyskiwania informacji do wykorzystania w mediach społecznościowych, i na stronie zdrowie.gov.pl.
 • Analizuje zmiany w ustawodawstwie, mające związek z realizacją działań informacyjno-promocyjnych przez beneficjentów programów POWER 2014-2020/FERS i POIiŚ 2014-2020/FEnIKS, współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w celu dostosowania zawieranych umów do obowiązujących wymogów w zakresie informacji i promocji.
 • Udziela odpowiedzi na interpelacje, interwencje, zapytania oraz wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy związanej z funduszami europejskimi lub doświadczenia w pracy w marketingu, promocji i komunikacji społecznej
 • Wiedza z zakresu funduszy europejskich Unii Europejskiej i realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych
 • Znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych
 • Znajomość przepisów ustaw o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość podstawowych zagadnień związanych z ochroną zdrowia
 • Znajomość zasad komunikacji społecznej oraz specyfiki mediów
 • Umiejętność formułowania i redagowania przekazów tekstowych
 • Kreatywność i twórcze myślenie
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym w mowie i piśmie
 • Umiejętności analitycznego myślenia
 • Zdolności negocjacyjne
 • Zdolności organizacyjne
 • Umiejętności syntezy informacji
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • JT S.A.

  Specjalista ds. rozliczania projektów unijnych

  mazowieckie

  Miejsce pracy: Warszawa, Białołęka (prawostronna część) DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE: Poszukiwanie dostępnych źródeł pozyskania funduszy unijnych oraz krajowych środków finansowania; Monitoring informacji o planowanych naborach wniosków o...

  Data dodania: dzisiaj

  poznaj szczegóły
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

  Główny specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich, - bardzo ograniczona możliwość poruszania się na...

  Data dodania: 2023-03-25

  poznaj szczegóły
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

  Główny specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań. Pracownik wykonuje czynności o charakterze: statycznym (związane głównie z pracą przy biurku i komputerze), dynamicznym (związane głównie z poruszaniem się po...

  Data dodania: 2023-03-25

  poznaj szczegóły