Starszy specjalista

 • Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2023-03-16
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117342

Warunki pracy


 • budynek w Warszawie przy ul. Długiej 38/40 nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; przed budynkiem jest podjazd dla wózków inwalidzkich jedynie na parter

 • Praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie

 • Stanowisko zagrożone korupcją

 • Obsługa klientów zewnętrznych

 • Praca pod presją czasu

 • narażenie na stres

 • odpowiedzialność za prowadzenie projektów strategicznych o wartości od 50 mln zł do ponad 300 mln zł

Zakres zadań

 • Opracowuje zasady wyboru i wdrażania wielomilionowych projektów strategicznych istotnych dla ochrony zdrowia w ramach Subfunduszu infrastruktury strategicznej, w tym wzory dokumentów, system raportowania postępów w realizacji, rozliczania wydatków, a także przygotowuje dokumentację naborową, przeprowadza ocenę projektów strategicznych o wartości od 50 mln zł do ponad 300 mln zł, w celu przeprowadzenia procedury wyboru projektów
 • Prowadzi ocenę formalną i merytoryczną wielomilionowych propozycji projektów strategicznych w ramach Subfunduszu infrastruktury strategicznej, w celu przeprowadzenia procedury wyboru projektów, a także przygotowuje wezwania wzywające wnioskodawców do złożenia wyjaśnień i uzupełnień, jak również uzgadnia projekty programów inwestycyjnych dla projektów strategicznych
 • Monitoruje projekty realizowane w ramach Subfunduszu infrastruktury strategicznej pod względem postępu rzeczowego i finansowego w ich realizacji oraz zgodności z zawartą umową na udzielanie dotacji, w tym potwierdza pod względem merytorycznym rozliczenia rzeczowo-finansowe dla wielomilionowych inwestycji
 • Realizuje zadania w zakresie procedowania uchwał w celu przedstawienia ich Radzie Ministrów, celem ustanowienia lub zmiany programów inwestycyjnych w ramach Subfunduszu infrastruktury strategicznej wyodrębnionego z Funduszu Medycznego
 • Realizuje zadania w zakresie przygotowywania wzorów, procesie zawierania, zmiany i rozwiązywania umów na udzielanie dotacji w ramach Subfunduszu infrastruktury strategicznej
 • Prognozuje, informuje i przedstawia propozycje działań naprawczych, w celu eliminowania zagrożeń i nieprawidłowości dla realizacji projektów
 • Prognozuje nadchodzące płatności w ramach nadzorowanych projektów, w celu właściwego określenia zapotrzebowania na środki finansowe i zapewnienia płynności finansowej w ramach nadzorowanych projektów
 • Przygotowuje informacje, sprawozdania z zadań realizowanych przez Wydział, projekty odpowiedzi na interpelacje, zapytania, oświadczenia poselskie i senatorskie, a także petycje oraz inne pisma w zakresie zadań wynikających z Subfunduszu infrastruktury strategicznej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w rozliczaniu projektów finansowanych ze środków budżetu państwa lub związane z wdrażaniem/ oceną projektów inwestycyjnych
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
 • Znajomość Ustawy o Funduszu Medycznym
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Wiedza z zakresu realizacji projektów inwestycyjnych
 • Dobra znajomość pakietu MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem arkuszy kalkulacyjnych
 • Zdolność analitycznego myślenia i pracy koncepcyjnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość zagadnień związanych z ochroną zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki podmiotów leczniczych pełniących strategiczną rolę w systemie zdrowia
 • Umiejętność pracy zadaniowej i nastawienie na osiąganie celów
 • Umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Młodzieżowe Biuro Pracy Wałbrzych

  Specjalista ds programów

  dolnośląskie

  Planowanie, przygotowanie, pisanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, ERASMUS+, monitoring realizacji. Koordynacja działań podległej kadry. Uczestnictwo w szkoleniach dotyczących...

  Data dodania: wczoraj

  poznaj szczegóły
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

  Specjalista ds. projektów unijnych

  dolnośląskie

  Zadania: Realizacja projektów w ramach różnych programów pomocowych (unijnych i innych międzynarodowych), pisanie wniosków projektowych oraz udział w rozliczaniu merytorycznym i finansowym realizowanych projektów krajowych i międzynarodowych. Możliwość...

  Data dodania: 2023-03-20

  poznaj szczegóły
 • Powiatowy Urząd Pracy w Pile

  Specjalista do spraw funduszy i dofinansowań unijnych

  wielkopolskie

  monitorowanie pojawiających się dofinansowań, informowanie klientów o pojaweniu się możliwości dofinansowań, ciągły kontakt z klientem na etapie pozyskiwania dofinansowania, pomoc klientom w wypełnianiu dokumentów i składaniu wniosków o dofinansowanie,...

  Data dodania: 2023-03-19

  poznaj szczegóły