Starszy specjalista

 • Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2023-03-17
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117480

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3 budynków połączonych ze sobą funkcjonalnie, oznaczonych jako A, B i C. Bud. A i C są dostępne i dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych i posiadają: wejście do bud. na poziomie chodnika zewn., wejście do obiektu odbywa się bez żadnych barier; automatyczne drzwi wejściowe ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym, które oznaczono kontrastowymi wzorami ułatwiającymi rozpoznanie ich przez osoby słabowidzące; na korytarzach posadzkę z wyraźnym, kontrastowym wzorem ułatwiającym rozpoznanie ciągów komunikacyjnych oraz okładzinę schodów z ryflowaniem każdego stopnia schodowego; oznakowanie bud. w sposób ułatwiający jego użytkowanie przez osoby słabowidzące oraz numerację pokoi dost. dla potrzeb osób słabowidzących; odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiającą poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wew. o odpowiedniej szerokości; 2 windy, które są w pełni dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone m. in. w: szerokie wejścia, głosowy system powiadamiający o aktualnym przystanku, oznakowanie umożliwiające użytkowanie przez osoby niewidome i słabowidzące oraz platformę transportową, która umożliwia wjazd osobie na wózku inwalidzkim; łazienki dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Bud. B jest częściowo dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych: winda ułatwiająca poruszanie się, łazienka dost. dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję bud. utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. Utrudniona jest komunikacja pomiędzy bud. B a bud. A i C, wynikająca z różnicy poziomów (czterostopniowy bieg schodowy).

Zakres zadań

 • Dokonuje wstępnej kontroli dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, sprawdza pod względem formalno-rachunkowym i dekretuje dowody księgowe w celu ich ujęcia w ewidencji księgowej.
 • Wprowadza do ksiąg rachunkowych dowody księgowe w ujęciu syntetycznym i analitycznym, w celu umożliwienia sporządzania sprawozdań z wykonania planów finansowych, sprawozdań o stanie należności i zobowiązań oraz sprawozdań finansowych dysponenta części.
 • Opiniuje projekty umów i dokonuje rozliczeń kwot dotacji na poszczególne podmioty i programy na podstawie dokumentów finansowych, w celu przekazania departamentom odpowiedzialnym merytorycznie za realizację zadań informacji o stanie wykorzystania i rozliczenia dotacji oraz o kwotach uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków.
 • Sporządza jednostkowe sprawozdania z wykonania planów finansowych, o stanie należności i zobowiązań oraz finansowych dysponenta części, w celu ich włączenia do łącznych sprawozdań jednostki.
 • Obsługuje system bankowości elektronicznej w zakresie rachunków podstawowych i rachunków pomocniczych, na podstawie bankowej karty wzorów podpisów, w celu terminowego przekazania środków na realizację zadań.
 • Opiniuje projekty aktów normatywnych, będących w zakresie właściwości Wydziału Rachunkowości Resortu.
 • Prowadzi działania w zakresie inwentaryzacji składników aktywów i pasywów dysponenta części, w celu prawidłowego ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansów lub rachunkowości
 • ­Znajomość ustawy o rachunkowości
 • ­Znajomość ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych
 • ­­Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • ­Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • ­Umiejętność współpracy
 • ­Komunikatywność
 • ­Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

  • Powiatowy Urząd Pracy w Bochni

   Specjalista do spraw rachunkowości

   małopolskie

   ewidencjonowanie operacji księgowych, a także kontrola prowadzonych operacji pod względem ich odpowiedniego oraz poprawnego księgowania. Przeprowadzanie okresowych kontroli kont. Wymagania inne: obsługa komputera (MS OFFICE) umiejętności analityczne,...

   Data dodania: wczoraj

   poznaj szczegóły
  • Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

   Główny specjalista

   mazowieckie

   Warunki pracy · praca stacjonarna w siedzibie pracodawcy · praca na pełen etat w godzinach pracy urzędu tj. od 8 – 16 w dni robocze, · praca w zespole · współpraca z pracownikami Inspekcji · współpraca z podwykonawcami...

   Data dodania: wczoraj

   poznaj szczegóły
  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

   Starszy specjalista

   mazowieckie

   Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa stres związany z krótkimi terminami realizacji zadań oraz konsekwencjami potencjalnych pomyłek rachunkowych Miejsce i otoczenie...

   Data dodania: 2023-03-20

   poznaj szczegóły