Starszy statystyk

 • Firma: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
 • Lokalizacja: kujawsko-pomorskie
 • Data publikacji: 2024-02-11
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy statystyk
Miejsce pracy: Włocławek
Ogłoszenie o naborze Nr 133540

Warunki pracy

•          Do budynku prowadzi jedno główne wejście od ul. Piekarskiej 16a. Ok. 20m od budynku Oddziału we Włocławku znajduje się 1 miejsce postojowe usytuowane w pasie drogowym przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.


•          Do wejścia głównego prowadzą wąskie schody bez podjazdu dla osób poruszających na wózku. Wykonanie podjazdu uniemożliwia wąski chodnik, którego nie można poszerzyć, ponieważ budynek jest usytuowany w zabytkowej części Włocławka.


•          Budynek składa się z czterech kondygnacji. Oddział zajmuje parter i drugą kondygnację. Ze względu na rozwiązania konstrukcyjne budynku (tj. wąska klatka schodowa), nie ma możliwości zamontowania w budynku windy. Portiernia znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.


•          Pomieszczenia obsługi klienta (Informatorium, REGON) znajdują się obok siebie na parterze na prawo od portierni w pok. 002 i 004. W pomieszczeniach Oddziału nie ma pętli indukcyjnych. Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.


•          Budynek jest obecnie całkowicie nieprzystosowany do potrzeb osób zarówno z niepełnosprawnością ruchową (schody, brak windy) jak również dla osób niewidomych i słabowidzących (w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym).

Zakres zadań

 • realizuje prace związane z przygotowaniem, organizacją, realizacją i rozwojem ankietowych badań statystycznych,
 • przeprowadza kontrole formalne, logiczne i rachunkowe zgromadzonych danych oraz wyjaśnia potencjalne błędy,
 • monitoruje zadania realizowane w siedzibie Urzędu przez ankieterów w zakresie ankietowych badań statystycznych,
 • zbiera, gromadzi oraz opracowuje dane statystyczne pozyskiwane poprzez wywiady bezpośrednie lub telefoniczne,
 • zastępuje w razie potrzeby ankieterów w pracy terenowej,
 • prowadzi kontrole i akceptuje wojewódzkie zbiory danych oraz tablic kontrolnych i wynikowych w celu przekazania zbiorów wojewódzkich do jednostki autorskiej,
 • prowadzi kontrole terenowe pracy ankieterów,
 • realizuje prace związane z ankietowymi badaniami statystycznymi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów dotyczących podstaw funkcjonowania administracji publicznej oraz finansów publicznych,
 • Znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie statystyki publicznej,
 • Komunikatywność,
 • Umiejętność analizowania danych i logicznego myślenia,
 • Dobra znajomość MS Word, MS Excel,
 • Posiadanie obywatelstwa ukraińskiego, w przypadku obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w ganach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później,
 • Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie aplikacji wspomagających realizację zadań na stanowisku,
 • przeszkolenie w zakresie metodologii społecznych ankietowych badań statystycznych prowadzonych przez statystykę publiczną,
 • przeszkolenie w zakresie socjotechniki w zakresie prowadzenia wywiadów z respondentami,
 • przeszkolenie w zakresie podstawowych aspektów metodologicznych badań statystycznych prowadzonych przez statystykę publiczną dotyczących społecznych ankietowych badań statystycznych,
 • znajomość MS PowerPoint,
 • znajomość podstawowych pojęć, definicji i mierników statystycznych dotyczących społecznych ankietowych badań statystycznych
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

  Młodszy specjalista

  świętokrzyskie

  Warunki pracy Wysiłek fizyczny Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innym urzędach Obsługa monitorów ekranowych komputera powyżej 4 godzin dziennie Budynek urzędu...

  Data dodania: 2024-02-23

  poznaj szczegóły
 • Alior Bank

  Specjalista / Ekspert ds. Strategii Kapitału

  małopolskie

  Jeśli jesteś osobą, która: ma wykształcenie wyższe (ekonomia, matematyka, fizyka lub pokrewne), posiada umiejętności analityczne oraz potrafi efektywnie prezentować wyniki analiz dla odbiorców na różnych szczeblach zarządzania, potrafi modelować...

  Data dodania: 2024-02-21

  poznaj szczegóły
 • Alior Bank

  Specjalista / Ekspert ds. Strategii Kapitału

  pomorskie

  Jeśli jesteś osobą, która: ma wykształcenie wyższe (ekonomia, matematyka, fizyka lub pokrewne), posiada umiejętności analityczne oraz potrafi efektywnie prezentować wyniki analiz dla odbiorców na różnych szczeblach zarządzania, potrafi modelować...

  Data dodania: 2024-02-21

  poznaj szczegóły