Starszy statystyk

 • Firma: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
 • Lokalizacja: kujawsko-pomorskie
 • Data publikacji: 2021-07-04
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy statystyk
Miejsce pracy: Toruń
Ogłoszenie o naborze Nr 80701

Warunki pracy

-           praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych oraz praca w terenie,
-           nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy, korytarze mają szerokość odpowiednią dla wózków inwalidzkich,
-           pomieszczenia biurowe znajdują się na II piętrze, w budynku brak wind przystosowanych do potrzeb niepełnosprawnych (odpowiednia szerokość drzwi), do budynku prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, korytarze mają szerokość odpowiednią dla wózków inwalidzkich, brak odpowiedniej szerokości drzwi prowadzących do pomieszczeń biurowych,
-           w budynku brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • zbiera, gromadzi i opracowuje dane statystyczne
 • przeprowadza kontrolę zgromadzonych danych oraz wyjaśnia błędy z jednostkami sprawozdawczymi
 • udziela sprawozdawcom wsparcia i wyjaśnień organizacyjnych, technicznych i merytorycznych
 • prowadzi obsługę technologiczno-informatyczną przetwarzania danych pozyskanych w statystycznych badaniach rynku pracy realizowanych na rzecz statystyki ogólnokrajowej
 • zbiera, gromadzi i opracowuje dane statystyczne pozyskiwane poprzez wywiady bezpośrednie lub telefoniczne
 • testuje formularze elektroniczne, systemy informatyczne badań i aplikacji wspomagających gromadzenie, przetwarzanie i analizę danych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie statystyki publicznej
 • znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania administracji publicznej oraz finansów publicznych
 • dobra znajomość MS Word, MS Excel,
 • komunikatywność
 • umiejętność analizowania danych i logicznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość MS PowerPoint
 • znajomość technologicznej obsługi systemów przetwarzania danych statystycznych
 • przeszkolenie w zakresie aplikacji wspomagających realizację zadań na stanowisku
 • przeszkolenie w zakresie socjotechniki prowadzenia wywiadów z respondentami
 • przeszkolenie w zakresie metodologii rolniczych ankietowych badań statystycznych prowadzonych przez statystykę publiczną
 • przeszkolenie w zakresie metodologii badań statystycznych rynku pracy prowadzonych przez statystykę publiczną
APLIKUJ TERAZ