Starszy statystyk

 • Firma: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
 • Lokalizacja: kujawsko-pomorskie
 • Data publikacji: 2021-10-31
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy statystyk
Miejsce pracy: Toruń
Ogłoszenie o naborze Nr 86807

Warunki pracy

-           praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych oraz praca w terenie,
-           nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy, korytarze mają szerokość odpowiednią dla wózków inwalidzkich,
-           pomieszczenia biurowe znajdują się na II piętrze, w budynku brak wind przystosowanych do potrzeb niepełnosprawnych (odpowiednia szerokość drzwi), do budynku prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, korytarze mają szerokość odpowiednią dla wózków inwalidzkich, brak odpowiedniej szerokości drzwi prowadzących do pomieszczeń biurowych,
w budynku brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • udział w opracowywaniu metodyki pozyskiwania danych ze źródeł administracyjnych oraz zapewnieniu jej zgodności z obowiązującym stanem prawnym
 • udział w pracach prowadzących do przekształcenia zbiorów administracyjnych w zbiory statystyczne
 • udział w kontroli i weryfikacji zbiorów źródłowych i wynikowych pochodzących ze źródeł administracyjnych oraz stosowanie metod statystycznych
 • tworzenie i testowanie oprogramowania umożliwiającego przekształcenie zbiorów administracyjnych w zbiory statystyczne

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie statystyki publicznej
 • znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania administracji publicznej oraz finansów publicznych
 • dobra znajomość MS Word, MS Excel, MS PowerPoint
 • komunikatywność
 • umiejętność analizowania danych i logicznego myślenia
 • znajomość podstawowych pojęć, definicji i mierników statystycznych
 • znajomość podstaw budowy struktur danych i przetwarzania danych statystycznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • przeszkolenie w zakresie aplikacji wspomagających realizację zadań na stanowisku
 • przeszkolenie w zakresie podstawowych aspektów metodologicznych badań statystycznych rynku pracy prowadzonych przez statystykę publiczną
 • znajomość podstaw wnioskowania statystycznego i statystyki opisowej,
 • znajomość zagadnień dotyczących rynku pracy
 • znajomość specjalistycznego oprogramowania wspomagającego prowadzenie statystycznych analiz danych SAS, R
 • umiejętność posługiwania się językiem zapytań w MS SQL
APLIKUJ TERAZ