Starszy statystyk

 • Firma: Urząd Statystyczny w Lublinie
 • Lokalizacja: lubelskie
 • Data publikacji: 2021-03-14
Urząd Statystyczny w Lublinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy statystyk
Miejsce pracy: Chełm
Ogłoszenie o naborze Nr 75547

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego,
praca w terenie,
nietypowe godziny pracy (praca zgodnie z harmonogramem)
przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, przeciążenie wzroku,
bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku przez osoby
z niepełnosprawnością ruchową– schody między kondygnacjami, winda dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością , toaleta niedostosowana
do potrzeb osób z niepełnosprawnością.


 

Zakres zadań

 • będzie zbierała, gromadziła i przetwarza dane pierwotne od sprawozdawców zgodnie z wytycznymi i harmonogramami w celu utworzenia zbiorów danych wynikowych
 • będzie kontrolowała poprawność logiczną i merytoryczna wpływających sprawozdań i ankiet w celu wyeliminowania błędów materiałowych i uzyskania właściwej kompletności badań
 • będzie analizowała i kontrolowała poprawności wyników i kompletność badań statystycznych (tablice kontrolne, tablice wynikowe) w celu zapewnienia odpowiedniej ich jakości.
 • będzie koordynowała proces realizacji badań statystycznych w celu zapewnienia ich zgodności z wytycznymi i harmonogramami.
 • będzie przygotowywała realizację badań poprzez weryfikację kartotek, wysyłkę korespondencji w celu uzyskania jak najlepszej kompletności i jakości danych statystycznych.
 • będzie zbierała poprzez wywiady bezpośrednie lub telefoniczne dane od respondentów, gromadziła oraz wstępnie przetwarzała je zgodnie z wytycznymi i harmonogramami w celu utworzenia zbiorów danych wynikowych.
 • będzie prowadziła szkolenia, wykłady oraz inne działania edukacyjne przewidziane w planie edukacji statystycznej urzędu w celu popularyzacji wiedzy na temat statystyki publicznej oraz promocji jej zasobów informacyjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów dotyczących służby cywilnej, w tym zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • rzetelność
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • poszukiwanie informacji,
 • współpraca
 • komunikacja interpersonalna
 • komunikacja pisemna.
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • ogólna wiedza z dziedziny ekonomii i rolnictwa
 • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, MS Office)
 • wiedza z zakresu ustawy o ochronie danych osobowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • myślenie analityczne
 • pozytywna orientacja na klienta/interesanta
 • prawo jazdy kat.B
APLIKUJ TERAZ