Starszy statystyk

 • Firma: Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
 • Lokalizacja: lubuskie
 • Data publikacji: 2022-05-03
Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy statystyk
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 97873

Warunki pracy


 • praca w siedzibie Urzędu

 • praca administracyjno-biurowa

 • użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)

 • wymuszona pozycja ciała

 • oświetlenie sztuczne i naturalne

 • praca przy monitorze ekranowym

 • brak windy

 • przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • przygotowuje analizy krótkookresowe i bieżące informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa na potrzeby monitorowania i ewaluacji polityki spójności na szczeblu regionalnym oraz w celu zapewnienia potrzeb informacyjnych samorządu terytorialnego i pozostałych odbiorców
 • opracowuje informacje wynikowe z badań statystycznych i pozastatystycznych na potrzeby monitorowania polityki spójności w regionie
 • projektuje i realizuje graficzne prezentacje w oparciu o dane statystyczne w celu umieszczenia ich w publikacjach, opracowaniach i raportach
 • przygotowuje prezentacje multimedialne publikacji oraz opracowań statystycznych
 • realizuje prace redakcyjne związane z opracowaniem materiałów statystycznych (opis analityczny, tablice, graficzne prezentacje danych statystycznych, uwagi ogólne, uwagi metodyczne) w celu zamieszczenia ich w publikacjach
 • współuczestniczy w działalności promocyjnej Urzędu, poprzez zapewnienie wysokiej jakości merytorycznej oraz graficzno-edytorskiej materiałów okolicznościowych i popularyzujących zasoby informacyjne statystyki publicznej
 • współuczestniczy przy prowadzeniu działalności edukacyjnej skierowanej do szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz wyższych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • obsługa pakietu biurowego Microsoft Office
 • znajomość języka angielskiego w stopniu średniozaawansowanym
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • współpraca
 • komunikacja interpersonalna
 • rzetelność
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • podstawowa znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • podstawowa znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • obsługa programów graficznych (CorelDRAW) oraz Adobe Creative Cloud
 • znajomość narzędzi statystycznych (SPSS, Statistica itp.)
 • znajomość języka niemieckiego w stopniu średniozaawansowanym
 • myślenie analityczne
 • kreatywność
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach

  Ekonomista

  świętokrzyskie

  EKONOMISTA Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak

  Data dodania: dzisiaj

  poznaj szczegóły
 • Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie

  Technik ekonomista

  lubelskie

  analiza zeznań korekt składanych przez podatnika ewidencjonowanie w systemie CRCM dokumentów ewidencjonowanie zeznań wysyłanie informacji wprowadzanie danych do systemów informatycznych Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak...

  Data dodania: dzisiaj

  poznaj szczegóły
 • Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie

  Statystyk medyczny

  mazowieckie

  prowadzenie dokumentacji statystycznej Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak

  Data dodania: wczoraj

  poznaj szczegóły