Starszy statystyk

 • Firma: Urząd Statystyczny w Rzeszowie
 • Lokalizacja: podkarpackie
 • Data publikacji: 2024-04-24
Urząd Statystyczny w Rzeszowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy statystyk
Miejsce pracy: Tarnobrzeg
Ogłoszenie o naborze Nr 136620

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca biurowa,
 • Praca przy monitorze ekranowym,
 • Możliwe delegacje poza miejscowość, w której znajduje się siedziba Oddziału,
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych,
 • Sporadycznie praca w nietypowych godzinach pracy (w tym dyżury).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • Użytkowanie sprzętu biurowego,
 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 • Utrudnienia w poruszaniu się po budynku – brak wind,
 • Brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • Przed budynkiem brak podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrolę merytoryczną i logiczną danych źródłowych z zakresu gospodarki paliwowo-energetycznej oraz monitoruje kompletność danych wpływających do Urzędu,
 • Pozyskuje dane pierwotne z wykorzystaniem kanałów CAPI, CATI, CAII i przetwarza je w systemach informatycznych zgodnie terminami ustalonymi w harmonogramach,
 • Udzielanie jednostkom sprawozdawczym informacji i wyjaśnień na temat wykrytych błędów oraz przyjętych założeń metodologicznych,
 • Analizuje wstępne wyniki badań,
 • Przeprowadza rolnicze badania ankietowe.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • Poszukiwanie informacji,
 • Współpraca,
 • Komunikacja interpersonalna i pisemna,
 • Myślenie analityczne,
 • Orientacja na klienta/interesanta,
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • Znajomość przepisów ustawy o statystyce publicznej,
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,
 • Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych,
 • Znajomość zagadnień związanych z gospodarką paliwowo-energetyczną,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Inspektor ds. ekonomicznych / technik ekonomista

  świętokrzyskie

  Inspektor ds. ekonomicznych / Technik ekonomista Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, ekonomiczne Wymagania inne:

  Data dodania: dzisiaj

  poznaj szczegóły
 • Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Główny specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe zagrożenie korupcją permanentna obsługa klientów...

  Data dodania: wczoraj

  poznaj szczegóły