Starszy statystyk

 • Firma: Urząd Statystyczny w Rzeszowie
 • Lokalizacja: podkarpackie
 • Data publikacji: 2023-03-06
Urząd Statystyczny w Rzeszowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy statystyk
Miejsce pracy: Przemyśl
Ogłoszenie o naborze Nr 116867

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca w budynku przy ul. Katedralnej 5 w Przemyślu,

 • Praca biurowa,

 • Praca przy monitorze ekranowym,

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych,

 • Praca w terenie,

 • Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • Użytkowanie sprzętu biurowego,

 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,

 • Brak toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

 • Brak windy.

Zakres zadań

 • Pozyskuje dane pierwotne z wykorzystaniem elektronicznych i papierowych kanałów zbierania danych, przetwarza je w systemach informatycznych zgodnie z terminami ustalonymi w harmonogramach,
 • Monitoruje kompletność danych oraz prowadzi kontrolę merytoryczną i logiczną danych źródłowych wpływających do Urzędu ,
 • Udziela jednostkom sprawozdawczym informacji i wyjaśnień na temat wykrytych błędów oraz przyjętych założeń merytorycznych,
 • Przeprowadza wywiady z respondentami przez telefon oraz prowadzi badania ankietowe w terenie w charakterze ankietera uzupełniającego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • Rzetelność
 • Orientacja na klienta/interesanta,
 • Zorientowanie na osiąganie celów oraz organizacja własnej pracy,
 • Umiejętność współpracy,
 • Umiejętność wykorzystania wiedzy i doskonalenia zawodowego,
 • Umiejętność efektywnej komunikacji interpersonalnej i pisemnej,
 • Zdolność analitycznego myślenia,
 • Umiejętność poszukiwania informacji,
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,
 • Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych,
 • Znajomość przepisów ustawy o statystyce publicznej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

  • LUX MED Sp. z o.o.

   Młodszy Specjalista ds. Budżetowania

   mazowieckie

   Twoją rolą będzie: Aktualizacja istniejących standardów wyposażenia inwestycyjnego; Przygotowanie standardów wyposażenia inwestycyjnego w przypadku nowych linii biznesowych i nowych funkcji; Rzetelne, skrupulatne i terminowe przygotowanie budżetów...

   Data dodania: wczoraj

   poznaj szczegóły
  • Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

   Inspektor wojewódzki

   małopolskie

   Warunki pracy Zagrożenie korupcją (w przypadku obsługi klientów spoza administracji, szczególnie przedsiębiorców starających się o ulgę w spłacie zobowiązań wynikających z prawa budowlanego), permanentna obsługa klientów zewnętrznych. W przypadku...

   Data dodania: wczoraj

   poznaj szczegóły
  • Urząd Statystyczny w Opolu

   Inspektor

   opolskie

   Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca wymagająca użytkowania sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka). Oświetlenie w pomieszczeniu sztuczne i naturalne. Zakres zadań...

   Data dodania: wczoraj

   poznaj szczegóły