Starszy statystyk

 • Firma: Urząd Statystyczny w Olsztynie
 • Lokalizacja: warmińsko-mazurskie
 • Data publikacji: 2024-01-22
Urząd Statystyczny w Olsztynie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy statystyk
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 132579

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • gromadzi i przetwarza pierwotne dane statystyczne
 • prowadzi kontrolę formalną i logiczną sprawozdań i materiałów statystycznych wpływających do Urzędu
 • wyjaśnia i koryguje błędy oraz uzupełnia zauważone braki w uzgodnieniu z jednostkami sprawozdawczymi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • dobra znajomość pakietu MS Office
 • rzetelność
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • umiejętność współpracy
 • komunikacja interpersonalna i pisemna
 • poszukiwanie informacji
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań statystycznych z zakresu demografii
 • myślenie analityczne
 • orientacja na klienta/interesanta
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Alior Bank

  Specjalista / Ekspert ds. Strategii Kapitału

  małopolskie

  Jeśli jesteś osobą, która: ma wykształcenie wyższe (ekonomia, matematyka, fizyka lub pokrewne), posiada umiejętności analityczne oraz potrafi efektywnie prezentować wyniki analiz dla odbiorców na różnych szczeblach zarządzania, potrafi modelować...

  Data dodania: wczoraj

  poznaj szczegóły
 • Alior Bank

  Specjalista / Ekspert ds. Strategii Kapitału

  pomorskie

  Jeśli jesteś osobą, która: ma wykształcenie wyższe (ekonomia, matematyka, fizyka lub pokrewne), posiada umiejętności analityczne oraz potrafi efektywnie prezentować wyniki analiz dla odbiorców na różnych szczeblach zarządzania, potrafi modelować...

  Data dodania: wczoraj

  poznaj szczegóły
 • Alior Bank

  Specjalista / Ekspert ds. Strategii Kapitału

  mazowieckie

  Jeśli jesteś osobą, która: ma wykształcenie wyższe (ekonomia, matematyka, fizyka lub pokrewne), posiada umiejętności analityczne oraz potrafi efektywnie prezentować wyniki analiz dla odbiorców na różnych szczeblach zarządzania, potrafi modelować...

  Data dodania: wczoraj

  poznaj szczegóły