Starszy statystyk

 • Firma: Urząd Statystyczny w Poznaniu
 • Lokalizacja: wielkopolskie
 • Data publikacji: 2021-11-04
Urząd Statystyczny w Poznaniu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy statystyk
Miejsce pracy: Leszno
Ogłoszenie o naborze Nr 86898

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Praca administracyjno-biurowa na stanowisku wyposażonym w komputer i monitor ekranowy prowadzona z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego; lekka, z przewagą wysiłku umysłowego, siedząca, samodzielna, wymagająca szczególnej koncentracji i dobrej ostrości wzroku. Opracowywanie dokumentów, prace analityczno-koncepcyjne i biurowo-kancelaryjne. Obsługa komputera i monitora ekranowego ponad 4 godz. dziennie. Praca wewnątrz pomieszczenia w siedzibie pracodawcy lub innym miejscu ustalonym z pracodawcą np. w ramach pracy zdalnej; sporadyczne reprezentowanie Urzędu poza siedzibą (wyjazdy służbowe, udział w seminariach, warsztatach, konferencjach naukowych).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Miejscem pracy jest siedziba pracodawcy lub inne miejsce ustalone z pracodawcą np. w ramach pracy zdalnej. Stanowisko pracy w siedzibie pracodawcy znajduje się w dwukondygnacyjnym budynku administracyjnym przy ul. Jana Dekana 4 w Lesznie. W obiekcie mieszczą się pokoje biurowe, higieniczno-sanitarne i pomocnicze. Pomieszczenia i stanowiska pracy rozmieszczone są wyłącznie na 1 piętrze. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to komputer, monitor ekranowy, meble biurowe oraz urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, niszczarka itp.). W przestrzeni zajmowanej przez Urząd Statystyczny wydzielone są strefy ograniczonego dostępu. Pod względem technicznym obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych; w przypadku chęci skorzystania z usług Urzędu przez osoby niepełnosprawne, zapewniona zostaje pomoc ze strony pracowników.

Zakres zadań

 • prowadzi prace związane z wprowadzaniem zmian w systemach: identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego, identyfikatorów i nazw miejscowości, rejonów statystycznych i obwodów spisowych, identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań oraz aktualizacja baz przestrzennych w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania rejestru TERYT i jego stałej aktualizacji
 • prowadzi prace związane z kontrolą i zasileniem baz, informacjami z wykazów o budynkach mieszkalnych, niemieszkalnych, mieszkaniach w tych budynkach i obiektach zbiorowego zakwaterowania oddanych do użytku oraz o ubytkach mieszkań i obiektów zbiorowego zakwaterowania w celu stałej aktualizacji rejestru TERYT
 • współpracuje z organami administracji samorządowej w zakresie rejestru TERYT w celu zapewnienia spójności z systemami informacyjnymi administracji publicznej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej lub pracy biurowej
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Poszukiwanie informacji
 • Współpraca
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Myślenie analityczne
 • Orientacja na klienta/interesanta
APLIKUJ TERAZ