Statystyk medyczny

 • Firma: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2022-06-13

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, to największa placówka onkologiczna w Polsce, aktywnie prowadząca badania nad rozwojem metod leczenia Pacjentów onkologicznych, kształcąca nowe kadry medyczne i naukowe w tym kierunku, współpracująca z zagranicznymi placówkami i instytutami zajmującymi się tematyką profilaktyki i walki z nowotworami.

 

Misją Instytutu jest tworzenie nowej wiedzy w dziedzinie onkologii i standardów postępowania w celu przeciwdziałania chorobom nowotworowym i leczenia Pacjentów. W realizacji celów Instytut opiera się zarówno na nowoczesnych technologiach i metodach badawczych, jak i na wysoko wykwalifikowanych i odpowiedzialnych pracownikach i zaangażowanej kadrze naukowej.

 

Aktualnie do naszego Zespołu w Warszawie poszukujemy kandydatów/ek na stanowisko:

Statystyk medyczny
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: DOAR/38/2022
Wymagania:
 • wykształcenie min. średnie
 • znajomość aktów prawnych
 • dobra znajomość obsługi komputera (w tym pakietu MS Office) i urządzeń biurowych
 • bardzo dobra organizacja pracy, dokładność, terminowość, sumienność
 • odporność na stres
 • wysoka kultura osobista i empatia
 • szybkie pisanie na komputerze.
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
Dodatkowym atutem będzie:
 • bezwzrokowe pisanie na komputerze
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • znajomość systemów: Clininet, AP-DILO, AP-KOLCE, eWUŚ
 • znajomość języka angielskiego umożliwiający kontakt z pacjentem.
Do zadań na stanowisku należeć będzie między innymi:
 • bezpośrednia i telefoniczna obsługa pacjenta
 • obsługa systemów informatycznych
 • skanowanie dokumentacji medycznej
 • przestrzeganie obowiązujących procedur
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi oraz personelem medycznym
 • kreowanie pozytywnego wizerunku szpitala
 • korespondencja z pacjentami oraz instytucjami
 • sporządzanie notatek z wizyt pacjentów
 • rejestracja pacjentów na wizyty
 • kodowanie świadczeń medycznych
 • przygotowywanie, prowadzenie i archiwizacja dokumentacji medycznej
 • budowanie dobrych relacji z pacjentami i współpracującymi lekarzami
 • przestrzeganie obowiązujących procedur i aktów prawnych
Oferujemy:
 • warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w dynamicznym i zgranym zespole
 • pracę w placówce medycznej o ugruntowanej pozycji na rynku.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami/kami

Prosimy o zawarcie w przesyłanej aplikacji zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie ul. W. K. Roentgena 5 na potrzeby realizacji procesu rekrutacji na oferowane stanowisko.”

Informacja dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

1. Administratorem danych jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (02-781), ul. Roentgena 5.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Adres - Warszawa (02-781), ul. Roentgena 5, nr telefonu: 22 54-62-889.
3. Cele przetwarzania danych osobowych:
Dane osobowe kandydatów do pracy są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych.4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego.
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 poz. 108, z późn. zm.) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze.
5. Informacje o odbiorcach danych osobowych: Dane osobowe kandydatów do pracy nie są ujawniane innym odbiorcom.
6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: Dane osobowe są przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, ale nie dłużej niż 3 miesiące od dnia przesłania CV.
7. Uprawnienia z art. 15-21 RODO:
Przysługują Pani/Panu prawa do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
8. Prawo do wniesienia skargi:
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.
9. Obowiązek podania danych
Podanie przez kandydatów do pracy danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania niniejszych danych uniemożliwi uwzględnienie Pani/Pana w prowadzonym procesie rekrutacyjnym.
10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Staff Partners

  Statistician

  mazowieckie

  in depth analysis of finance and budget related data preparation of daily/weekly/monthly reports, graphs, charts with outcome of the statistical analysis assistance in preparation of presentations for both internal and external audience general meeting support....

  Data dodania: wczoraj

  poznaj szczegóły
 • Port Lotniczy GDAŃSK Sp. z o.o.

  Referent / Specjalista ds. ekonomicznych

  pomorskie

  Będziesz odpowiadać za: Przygotowanie statystyk, sprawozdań, analiz rynku i planów na potrzeby Spółki oraz zewnętrznych instytucji Współpracę z kontrahentami w zakresie sponsoringu Współpracę z liniami lotniczymi i touroperatorami Organizację wydarzeń...

  Data dodania: 2022-06-13

  poznaj szczegóły
 • Wielkopolski Bank Spółdzielczy

  Specjalista w Departamencie Ekonomicznym i Skarbu

  wielkopolskie

  Twój zakres obowiązków Analizowanie sytuacji makroekonomicznej i rynkowej. Uczestnictwo w procesie zarządzania płynnością. Zawieranie transakcji finansowych na rynkach: pieniężnym i papierów wartościowych. Sporządzanie, aktualizowanie i monitorowanie...

  Data dodania: 2022-06-10

  poznaj szczegóły