Statystyk

 • Firma: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
 • Lokalizacja: kujawsko-pomorskie
 • Data publikacji: 2023-08-31
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Statystyk
Miejsce pracy: Włocławek
Ogłoszenie o naborze Nr 126308

Warunki pracy

·         Do budynku prowadzi jedno główne wejście od ul. Piekarskiej 16a. Ok. 20m od budynku Oddziału we Włocławku znajduje się 1 miejsce postojowe usytuowane w pasie drogowym przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.


·         Do wejścia głównego prowadzą wąskie schody bez podjazdu dla osób poruszających na wózku. Wykonanie podjazdu uniemożliwia wąski chodnik, którego nie można poszerzyć, ponieważ budynek jest usytuowany w zabytkowej części Włocławka.


·         Budynek składa się z czterech kondygnacji. Oddział zajmuje parter i drugą kondygnację. Ze względu na rozwiązania konstrukcyjne budynku (tj. wąska klatka schodowa), nie ma możliwości zamontowania w budynku windy. Portiernia znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.


·         Pomieszczenia obsługi klienta (Informatorium, REGON) znajdują się obok siebie na parterze na prawo od portierni w pok. 002 i 004. W pomieszczeniach Oddziału nie ma pętli indukcyjnych. Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.


·         Budynek jest obecnie całkowicie nieprzystosowany do potrzeb osób zarówno z niepełnosprawnością ruchową (schody, brak windy) jak również dla osób niewidomych i słabowidzących (w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym).

Zakres zadań

 • zbiera, gromadzi oraz opracowuje dane statystyczne przekazywane na sprawozdaniach i innych materiałach statystycznych wpływających do Urzędu,
 • przeprowadza kontrolę formalną, logiczną i rachunkową zgromadzonych danych i wyjaśnia potencjalne błędy z jednostkami sprawozdawczymi,
 • zbiera, gromadzi oraz opracowuje dane statystyczne pozyskiwane poprzez wywiady bezpośrednie lub telefoniczne,
 • udziela sprawozdawcom wsparcia i wyjaśnień organizacyjnych, technicznych i merytorycznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie statystyki publicznej,
 • Dobra znajomość MS Word, MS Excel,
 • Komunikatywność,
 • Umiejętność analizowania danych i logicznego myślenia,
 • Posiadanie obywatelstwa ukraińskiego, w przypadku obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w ganach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później,
 • Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie aplikacji wspomagających realizację zadań na stanowisku,
 • Przeszkolenie w zakresie metodologii rolniczych ankietowych badań statystycznych prowadzonych przez statystykę publiczną,
 • Przeszkolenie w zakresie metodologii badań statystycznych rynku pracy prowadzonych przez statystykę publiczną,
 • Przygotowanie w zakresie socjotechniki prowadzenia wywiadów z respondentami
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

  Główny specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do...

  Data dodania: 2023-09-29

  poznaj szczegóły
 • G&G Auto Rzeszów Sp. z o.o.

  Specjalista ds. ISO

  podkarpackie

  OPIS STANOWISKA: Przeprowadzanie audytów wewnętrznych Przygotowanie firmy do audytu rocznego zewnętrznego oraz skompletowanie niezbędnej dokumentacji audytowej wg aktualnej listy audytowej Reprezentacja firmy podczas audytu zewnętrznego Dbałość o odbiór i...

  Data dodania: 2023-09-26

  poznaj szczegóły
 • Aon

  Actuarial Analyst

  małopolskie

  Overview Our European team of around 50 consultants is based in London, Zurich, Luxembourg and Stockholm and is connected to our global actuarial network in North America, Australia and the Far East. As part of our expansion plans, we are looking to acquire new...

  Data dodania: 2023-09-24

  poznaj szczegóły