Specjalista ds. Projektów Unijnych i Dotacji

 • Firma: Centrum Nauki Kopernik
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2021-05-12

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

poszukuje osób do pracy na stanowisku:

Specjalista ds. Projektów Unijnych i Dotacji
Warszawa

Kopernik to zespół ludzi o zróżnicowanych pasjach i zainteresowaniach, otwartych, ciekawych świata i gotowych na niekonwencjonalne wyzwania. Dołącz do nas!

Twoje zadania:
 • monitorowanie dostępnych funduszy krajowych i europejskich;
 • wyszukiwanie źródeł finansowania i weryfikacja możliwości pozyskania dofinansowania;
 • przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do wybranych konkursów w ramach obowiązujących programów (programy europejskie, m.in. Horyzont 2020, programy operacyjne krajowe i regionalne, w tym m.in. RPO WM 2014-2020, itp.) i konkursów grantowych (m.in. granty badawcze, programy finansowane z budżetu państwa, fundusze korporacyjne, itp.);
 • współpraca z działami merytorycznymi przy tworzeniu koncepcji merytorycznych projektów;
 • udział w tworzeniu budżetów i harmonogramów realizacji projektów;
 • współpraca w zakresie realizacji projektów w tym monitorowanie wskaźników, harmonogramów i budżetów realizowanych projektów;
 • rozliczanie otrzymanych środków zewnętrznych, w tym weryfikacja zgodności i prawidłowości wydatkowania środków z budżetem projektu i zasadami finansowania;
 • przygotowywanie wniosków o płatność, sprawozdań, raportów;
 • kontakt i współpraca z Instytucjami Pośredniczącymi w zakresie rozliczania i sprawozdawczości.
Czego od Ciebie oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego;
 • min. 2-letniego doświadczenia w zakresie przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych;
 • znajomości dokumentów, procedur i szczegółowych wytycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji i rozliczania projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych (środki publiczne krajowe i europejskie).

Oraz:

 • umiejętności pracy w zespole;
 • skrupulatności;
 • bardzo dobrej organizacji pracy.
Dlaczego warto do nas dołączyć?
 • oferujemy stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu;
 • gwarantujemy ciekawe wyzwania zawodowe;
 • zapewniamy benefity pracownicze (m.in. prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie karty multisport, świadczenia z ZFŚS).

W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.


1. Informujemy, ze administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).

2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.

3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.

4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.

5. Informujemy, że podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.

10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl.


Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl

APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • INVENI Sp. Zo.o.Sp.k.

  Specjalista ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych

  dolnośląskie

  Rodzaj pracy: Pełny etat Zakres obowiązków Analiza i ocena projektów inwestycyjnych Klientów pod kątem możliwości dofinansowania w ramach funduszy UE Kreowanie wizji rozwoju działalności Klientów - wspólne budowanie projektów Opracowywanie...

  Data dodania: 2021-05-12

  poznaj szczegóły
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie

  Specjalista ds. Pozyskiwania Funduszy w Dziale Wsparcia Grantowego

  lubelskie

  Do głównych zadań należeć będzie: bieżący monitoring możliwości pozyskania dofinansowania w ramach projektów unijnych, rządowych i innych zewnętrznych źródeł finansowania, przygotowywanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z wytycznymi i...

  Data dodania: 2021-05-10

  poznaj szczegóły
 • Kronospan

  Specjalista ds. Projektów Unijnych

  zachodniopomorskie

  Twoje obowiązki: Bieżąca aktualizacja wiedzy dot. dostępnych środków dotacyjnych krajowych jak i z UE; Koordynacja projektu od przygotowania wniosku o pozyskanie dofinansowania, przez rozliczenie dofinansowania oraz raportowanie w okresie trwałości zgodnie z...

  Data dodania: 2021-04-29

  poznaj szczegóły